Pagina 1 van 1

Eigen paspoort/ID-kaart voor kinderen verplicht vanaf 26/6

Geplaatst: 13 apr 2012 14:25
door Redactie ZwedenWeb
Geldigheidsduur kinderbijschrijvingen vervalt op 26 juni 2012

De geldigheid van kinderbijschrijvingen in het paspoort van hun ouder(s) cq de voogd komt op 26 juni 2012 te vervallen. Dit besluit is in 2009 genomen door de Europese Unie en maakt onderdeel uit van de Europese Verordening (EG) 444/2009 van het Europees parlement en de Raad van 28 mei 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten.

Eigen paspoort of Nederlandse identiteitskaart

Kinderen moeten vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Dit geldt zowel voor reizen naar landen binnen als buiten Europa. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot een aanzienlijk hoger aantal aanvragen dan normaal. Daardoor kan de wachttijd voor een paspoort of identiteitskaart fors oplopen.

Alleen document aanvragen voor bijgeschreven kind als dat echt nodig is

1. Uw kind gaat vóór 1 september 2012 niet naar het buitenland en ook wordt uw kind vóór 1 september geen 14 jaar

Bent u niet van plan om vóór 1 september 2012 te reizen met uw kind en wordt uw kind vóór die datum ook geen 14 jaar, dan heeft uw kind geen paspoort of Nederlandse identiteitskaart nodig. Gaat u dan vóór 1 september 2012 alstublieft geen document voor uw kind aanvragen. U kunt dat daarna doen. Kinderen hoeven zich in Nederland pas vanaf 14 jaar te kunnen identificeren met een paspoort of Nederlandse identiteitskaart.

2. Uw kind gaat vóór 1 september 2012 wel naar het buitenland of uw kind wordt vóór die datum wel 14 jaar

In dat geval heeft uw kind een paspoort of een Nederlandse identiteitskaart nodig. Ik roep u dan op de aanvraag daarvoor zo snel mogelijk te doen, maar in ieder geval vóór 1 mei 2012. Er zal een uiterste inspanning worden gedaan om er voor te zorgen dat in dat geval het aangevraagde document voor 30 juni 2012 (het begin van de zomervakantie) wordt geleverd. Vraagt u het document aan na 1 mei 2012, dan zal het document naar alle waarschijnlijkheid niet voor het einde van de zomervakantie (1 september 2012) kunnen worden geleverd. Houdt u er alstublieft rekening mee dat het ook niet mogelijk zal zijn om een spoedaanvraag te doen.

Bij de keuze om een paspoort dan wel een Nederlandse identiteitskaart aan te vragen, is het volgende voor u van belang:
• Met een Nederlandse identiteitskaart kan gereisd worden naar:
o de lidstaten van de Europese Unie (waaronder Zweden);
o Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en Zwitserland.
• Voor reizen naar alle andere landen is een paspoort nodig

Paspoort waar de kinderbijschrijving is aangebracht blijft geldig

Het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving heeft geen gevolgen voor de geldigheid van uw eigen paspoort. Uw document blijft geldig tot de datum einde geldigheid die in het paspoort is aangegeven.

Bron: http://www.paspoortinformatie.nl/nederl ... schrijving" ;;